اکسسوری ها, مبلمان

شکاف نور

شکاف نور

طراحی با ساختاری هماهنگ و خطوطی که مرزها را به هم پیوند می زند شکل گرفته است.استفاده از ظرفیت ها و شکستگس های فضا از معیارها طراحس می باشد.چرم،استیل و چوب متریال اصلی این اتاق را شکل می دهد .