هویت

هویت

یکی از زیباترین  و پر ظرافت ترین هنرهای ایرانی آینه کاری است.ترکیب پنل آینه کاری دست ساز همراه با چوب و استیل ترکیب فرمی مدرن با ماهیتی ایرانی و سنتی به وجود آورده است.

مثلث تعادل

مثلث تعادل

تعادل در فرمی سه گوش و جناغی که انطباق نقطه ی جلو و انتها  آن یک تصویر متعادل را نشان می دهد.آینه آن برگرفته از قوس پشت میز است و با قطعه ای از هنر قلمکاری فرم
میز را کامل می کند.

لمکده زندگی

لمکده زندگی

در طراحی این لمکده که فضایی برای استراحت است تناسبات کشیده استفاده شده و فضایی برای قرار دادن گیاه و تنقلات ایجاد شده است.ترکیب چوب و ابی فیروزه ای برای قسمت نشیمن ترکیبی از هویت ایرانی و حس گرما و راحتی فضا را در پی دارد.

گره

گره

مشبک کاری فلز هنر نفیس ایرانی است که با خطوط اسلیمی بر روی پایه ی میز اجرا شده است. این طرح بر فرم کلی و سیال که مطابق با خطوط عناصر فضا حرکت می کند قرار گرفته است.این آیینه و کنسول در فرمی کشیده و با تمرکز حجم بر قسمتی از آن گره ای در دیوار اصلی این فضا ایجاد کرده است.

قاب هنر

قاب هنر

هنر قلمکاری ایرانی نمونه ای از ظرافت و شکیبایی هنرمند را نشان می دهد.این قطعه قدیمی نشان گر داستانی از شخصیت های درون آن و طرح شکاری و گل مرغی است.در فرم میز سعی شده تمرکز و قرارگیری مناسبی برای این قطعه به وجود آید.

شکاف نور

شکاف نور

طراحی با ساختاری هماهنگ و خطوطی که مرزها را به هم پیوند می زند شکل گرفته است.استفاده از ظرفیت ها و شکستگس های فضا از معیارها طراحس می باشد.چرم،استیل و چوب متریال اصلی این اتاق را شکل می دهد .

ریتم

ریتم

ترکیب هندسی جداره سازی و استفاده در فرم پایه میز و قفسه کتاب در قالب چوب و چرم شکل می گیرد.این هیجان و تمرکز قطعات و رها شدن آن ها به نوعی پویایی فضا را به همراه دارد.